Yoga

Yoga

Yoganın kelime anlamı bütünlüktür. Bireyin evrenle ve kendi doğasıyla bütünleşmesidir. Bireyin dengeyi bulmasıdır.

Yoga; fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal, bütüncül nadir öğretilerden biridir. İnsanın kendi potansiyelini açığa çıkaran uygulamalar metodudur. Bireyin sağlık durumu, huzur ve mutluluğu ile ilgilenerek egzersizlerinde vücut, zihin, nefes ve bilinci birleştiren çok özel bir disiplindir. Başka bir deyişle Yoga, vücudu ve zihni arındırarak kişinin gerçek doğasıyla birliğine erişme pratiğidir.

Fizyomaris Yoga

Yoga kelimesi birleşme veya katılım anlamına gelen eski Hintçe bir terim olan “yeug” kökünden gelir. temelinde yoga, 1000 yıl geriye kadar takip edebildiğimiz bir hint beden-beyin egzersiz stilidir. Yoga duruşlar (asana) ve nefes (pranayama) odaklı bir prensiptir ve bu iki temel taşının üzerine inşa edilmiştir.

Yoganın stresi azaltmak, sağlıklı kalmak, gücü ve esnekliği artırmak gibisonuçları vardır ve bu sonuçlara ulaşmak için bir dizi hareket, nefes egzersizleri ve meditasyon içerir. Asıl amacı zihin ve bedende farkındalık ve uyum sağlamaktır.

Hatha yoga

Hatha yoga

Eski bir gelenek olan yoga pratiği birçok zihinsel ve fiziksel fayda sağlar. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:
• Vücudu doğru kullanmayı öğretmek,
• Kasları güçlendirmek,
• sistemini ve kalp sağlığı desteklemek,
• Stres, kaygı, depresyon gibi psikolojik sorunları azaltmak
• Kronik ağrıları azaltmak,
• Uyku düzenlerini iyileştirmek,
• Yaşam kalitesini arttırmak.
Birçok ülkede çeşitli şekillerde uygulanan yoga, Batı’da bütüncül bir yaklaşım olarak tamamlayıcı ve alternatif tıp türü olarak kabul edilmektedir.

Yoga ile bedenimizi tanımaya başlar, neye ihtiyacı olduğunun farkına varırız. Bu farkındalığın hem bedensel hem zihinsel faydalarını kısa sürede görmeye başlarız. Faydalarına gelecek olursak:
• Yoga denge, odaklanma ve dayanıklılığı artırır.
• Ruh halini iyileştirir.
• Zihinsel karmaşayı azaltır.
• Uyumaya yardımcı olur.
• Stresi azaltır.
• Özgüveninizi artırır.
• Esnekliği artırır.
• Kısacası Yoga herkes içindir.
• Yoga iyileştirir. Evrene ve kendimize bakış açımızı değiştirir.